Ohnivko v pokoleniach

Na obrázku je hebrejský citát, ktorý sa nachádza vyrytý na kamennom svetelnom časomerači v Jeruzaleme. Ide o druhú časť výroku z knihy Kazateľ „(Jedno) pokolenie prichádza, (iné) pokolenie odchádza“ (Kaz 1,4). Každý z nás je ohnivkom v našich pokoleniach a životnú reťaz upevňujeme najmä duchovným spojením. Najprv tlmočím pár poďakovaní:

  • „ďakujem vám všetkým za modlitby za sr. Rudolfu,“
  • „ďakujem všetkým za modlitby“, za otca Michala, ktorý sa dobre zotavuje po operácii, ba veľmi dobre.

A pridávam ešte aj pár prosieb, s vďakou za každé slovo modlitby:

  • „o uzdravenie pre Michaelu, ktorá je 3. krát pozitívna“,
  • za Máriu, ktorá zápasí s ťažkou chorobou,
  • za tých, ktorí sústavne podporujú priateľov Cleopasa svojimi modlitbami
  • za Timejkinho bračeka a ich maminku,
  • za maminku a jej obavy z budúcnosti rodiny.