Prosby o ovocie Ducha

Všetky tieto prosby (10) majú spoločné to, čo zvýrazňuje spoločenstvo aj nášho Trojjediného Boha. Prosia o najrôznejšie dary Božieho Ducha. Veď ako kresťania veríme v dary Ducha Svätého a súčasne vieme, že aby sme prinášali ovocie Ducha, treba vždy priložiť „ruku“ k Božiemu dielu. Tak ak sa Vám podarí, prosme spoločne za Božie vanutie, aby:

  • sa oživilo saleziánske mládežnícke stredisko v Dubnici nad Váhom,
  • dary Ducha Svätého spočívali na lekárovi pri liečbe syna,
  • Boží duch liečil a uzdravil Lukáša,
  • Duch Múdrosti sprevádzal Martinu v príprave na jej obhajobu,
  • Duch Svetla roznietil svoje dielo v birmovancoch a v ich katechétke Júlii,
  • Boží Duch pôsobil aj pri závažnej operácii synovej priateľky,
  • Duch zahrnul darom uzdravenia vnučku Aničku,
  • Duch Tešiteľ potešil ubolených smútiacich,
  • Duch Zástanca bol ochranou pre trpiacich, sužovaných a obete na území Ukrajiny,
  • pokoj zavládol čím skôr v napätí medzi národmi na východe Európy.

Kniha Pieseň piesní využíva mnoho prírodných obrazov na vyjadrenie vzájomnej lásky. Medzi nimi je aj granátové jablko. Často sa využíva aj na vyjadrenie láskyplného záujmu Pána o svoj ľud. Nuž nech aj Božie slovo je tou najlepšou potravou pre nás a znamenitým občerstvením našich rozhodnutí a skutkov. Na záver, iba úpenlivo opakujem prosbu o modlitby na úmysly tohto týždňa a tiež v ich mene úprimne ďakujem.