Rôzne – na popolcovú stredu

Kalvária, Jeruzalem

Dnes na popolcovú stresu som bol večer v Bazilike Svätého hrobu. Tam, v bazilike na kalvárii som predložil prosby – tie, čo ste mi poslali, ale aj mnohé nevyslovené. S dôverou sa mnohí obracujú s prosbou o pomoc v ich trápení či v ich potrebách. Prosím, prosme, v ich mene Dobrotivého Ježiša, nášho Pána o pomoc, aj za:

  • zdravie neterky Márie,
  • za Martinu, za porotu a za dobrý priebeh obhajoby v Ríme,
  • za uzdravenie chorého vnúčika Samuela,
  • za posilu a vytrvalosť v dobrom po duchovných cvičeniach,
  • za Petra a jeho prípravu na veľkú spoveď,
  • za pokoj na Ukrajine a za tisíce trpiacich.

Kiež by sila Zmŕtvychvstalého Pána dokázala meniť naše srdcia, aby sme vnímali, že aj iní potrebujú žiť v pokoji. Kiež by nás sila Zmŕtvychvstalého Pána pobádala v pôste tak, aby sme nehľadali našu dokonalosť, ale aby naše skutky naprávali ľudskú nedokonalosť a premáhali zlo dobrom. Hodnotene sa vyjadril A. Einstein keď povedal, že každá kríza je požehnaním. Ježišove slová na začiatok pôstu sú výzvou pre prehĺbenie nášho života: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo…“ (Mt 6,1). Nech sa Vám darí a buďte naďalej vytrvalí v dobrom.