Pomedzi míny – aktualizované

Dnes, 8. 3. 2022, iba krátku správu, ako podnet pre modlitbu. Prosili ma o to okrem iných, aj sestry bosé Karmelitánky z Detvy. Viem, že je veľa prosieb, ale aspoň tieto máme pred sebou:

  • Napísali: „dnes ráno museli naše sestry utiecť z Kyjeva; teraz sú na ceste, ktorá je prevažne zamínovaná“.
  • Utečenci z Ukrajiny sú už na mnohých miestach po Slovensku, a namiesto mín, treba tvoriť domov.

Nasledujúce tri správy sú aktualizáciou – dve z nich, vďaka Bohu a tiež Vašim modlitbám, sú dobrou zvesťou:

  • Vážne chorému malému Samkovi sa skomplikoval stav, jeho blízki nás opäť prosia o modlitbu.
  • Nové vyšetrenia dievčakta, ktoré ešte maminka nosí pod srdcom, priniesli pozitívny výsledky. Mamka s manželom Michal Vám ďakujú za modlitby, o ktoré úpenlivo prosili pred časom.
  • 10. 3. 2022: nová správa od slovenských karmelitánok o karemlitánkach na úteku z Kyjeva: „Včera v noci [9.3.] prišli k našim otcom karmelitánom do Przemyśl. Zostanú tam len niekoľko dní a potom pôjdu k našim sestrám do Krakowa. Hovorili, že bolo cítiť ako ich auto „niečo“ nesie…“ Naše sestry dodávajú „Veľká vďaka“ – zaiste aj Vám prietelia Cleopasa.

Mnoho už vieme o dôsledkoch vojnovej situácie. Priatelia Cleopasa, aj v tento deň prosme o posilu pre množstvo trpiacich a ponižovaných žien a dievčat. Ježišove slová o láske k blížnym sú jasné: „…prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“ (SEB Mt 25,35).