Pod ochranou sv. Marka

Na známej ulici Jaffa v Jeruzaleme sa na vrchu priečelia výraznej budovy nachádza socha leva s odkazom na evanjelistu Marka (25.4). Ide o symbol známej poisťovne s pôvodom v Benátkach. Dokladá to aj rok MDCCCXXXI (1831) na priečelí, ktorý odkazuje na jej začiatky. Poisťovňa pod ochranou svätého Marka funguje po celom svete do dnes. Kiež sa i nám darí naše starosti a bolesti zverovať pod ochranu nebeských patrónov. Prosia nás o podporu v modlitbe:

  • za syna Miška a jeho rast na ceste nasledovania Ježiša;
  • za zdravie pre dvojičky, ktoré sa asi narodia predčasne mamičke Ivane;
  • za zdravie pre otca, ktorému operovali hrubé črevo;
  • za zdravie Františka;
  • za manžela Jubranadcéru, ktorá vstupuje do manželstva;
  • za dobrú prípravu detí na prvú sv. spoveď a  sv. prijímanie, aby Božia milosť v nich bohato pôsobila;
  • za zosnulú Biancu-Rosu a za jej smútiacu rodinu;
  • za ocka a svokra Pavla, ktorý po ťažkom páde z rebríka je aktuálne vo vážnom stave na JIS-ke;
  • a napokon veľkú vďačnosť za modlitby za jej chorú maminku Zuzanu vyjadruje dcéra Magdaléna.

Priatelia Cleopasa prosia o pomoc aj sv. Kleofáša, ktorý s Ježišom kráčal, rozprával sa a spolu so svojim spolucestujúcim pozvali Ježiša aj na večeru. Trpezlivý Ježiš im zmenil smer cesty o „180 stupňov“, a tak sa vrátili do Jeruzalema. 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.“ (Lk 24,28-33)