Pod Tvoju ochranu

Kráľovná Palestíny

Máme máj. O Máriinej pomoci by mohlo vydať svedectvo státisíce veriacich. Modlitba Pod tvoju ochranu má pôvod v Egypte niekedy v 3. storočí! Dokladá to aj antický Papyrus Rylands 470 s textom tejto modlitby v gréčtine. Podstata modlitby spočíva v tom, že Máriu vzývali – a to už pred 1700 rokmi – ako Bohorodičku; teda nie ako bohyňu, ale matku Boha a nášho Pána Ježiša. Spomenutá modlitbu patrí k drahokamom kresťanskej viery a pod Máriinu ochranu môžeme vložiť i nasledovné prosby. Stále s úctivou prosbou, ak stihnete:

  • za Adrianu a za dobrý priebeh pooperačnej liečby;
  • rodičia prosia za najmladšieho syna Janka, ktorý bude v piatok (5.5.) operovaný;
  • za syna Matúška, aby po prvom sv. prijímaní rástol na ceste nasledovanie Ježiša;
  • maminka, čo porodila Marka, ďakuje za modlitby, vraj pôrod bol vymodlený;
  • za sestru Františku a prípravu na jej novú misiu;
  • za maminku Evu v jej ťažšej zdravotnej situácii a za dcéru Hannu s rodinou;
  • za vyriešenie zložitej majetkovej situácie v rodine Majky a Janka;
  • za ukončenie vojny na Ukrajine a o silu pre tvorcov pokoja.

Mária žila v úzkom spojení s jej blízkymi. Pekne to vyjadril evanjelista Lukáš: „39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“ (Lk 1, 39-41). Nuž, azda by Mária nemala záujem o Ježišových bratov a sestry?