Jednoducho prosby

Viacerí prosia o modlitby za rôzne úmysly. Iní opäť ďakujú, medzi nimi aj maminka novonarodeného Mareka. Podelila sa aj s jeho fotkou :). Takže predkladáme jednoducho prosby, opäť pod Máriinu ochranu, tu:

  • za syna Ondrejka, aby po prvom sv. prijímaní v ňom vzrastal Ježiš a aby si Ondrejko vždy vážil, že smie čerpať mnohé milosti v častom prijímaní Eucharistie i vo sviatosti zmierenia;
  • za syna Matúška, aby zanedlho prijatá sviatosť kresťanskej dospelosti vzbudila v ňom túžbu zdokonaľovať sa v poznávaní Pána, po napredovaní vo viere a túžbu žiť v Božej vôli;
  • za budúcu mamičku Ivanu, ktorá čaká dvojičky, je v 24. týždni a za jej dvojičky, ktoré sa pravdepodobne narodia predčasne, a aby prežili a boli zdravé oni i maminka;
  • za vzájomnú úctu a odhodlanú zodpovednosť kresťanských politikov;
  • v mene ôsmakov a deviatakov, ďakujem za modlitbovú podporu počas prijímacích skúšok;
  • maminka ďakuje všetkým, ktorí ju sprevádzali modlitbami počas tehotenstva a tiež za dobrý pôrod – posiela nám aj fotku synčeka Mareka;
  • za ukončenie vojny.

Ježiš povedal, že nám pripraví príbytok u Otca. Úžasné. Rovnako úžasné je, že povedal, že on a Otec si urobia príbytok zasa u každého, kto zachováva jeho prikázania. 😊 Tak Ježiš dal vlastne Júdovi odpoveď na to, keď sa ho pýtal, ako to, že učeníkom sa zjaví a nie svetu. Ježiš mu vysvetľoval, že svet, ktorý rozpozná Ježišovo Slovo a prikázanie, rozpozná Ježiša a Otca v samotných učeníkoch. Aha, pozrite, tu je časť tej Ježišovej reči. Je to síce trochu ťažšie, ale sú to slová evanjelia – pre nás; Jn 14,19.21-23: „Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť… A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho PRÍBYTOK.“