Zostáva sa nami

Matúš na konci svojho evanjelia zdôrazňuje, že Ježiš zostáva „s nami“. V deň, keď vyznávame aj jeho nanebovstúpenie, s pevnou dôverou, prosíme v jeho mene o niekoľko prosieb, medzi ktorými sú aj tie zo zosnulých a ich smútiace rodiny.

  • za zdravie mamky Zuzany a za trpezlivosť pre Magdalénu;
  • za zdravie pani Zuzany, ktorej stanovili vážnu diagnózu;
  • za Róberta v čase jeho rastúcej demencie a iných zdravotných problémov a tiež i za jeho sestru Mechtildu;
  • za ochranu života pre malých dvoch súrodencov „bojovníkov“, predčasne narodených Viliama Títa (450gr) a Augustína (840 gr) a tiež za ich rodičov IvkuSilva;
  • za zosnulú Palmíru a jej blízkych;
  • za zosnulú BiancuRosu a jej smútiacu rodinu;
  • za zosnulého p. Imricha (+ 59) a za smútiacu rodinu.

Mt 28,19-20 (SEB): 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“