Prosby a príklad nemenovanej osoby

Nikdy sa nepozeraj na ľudí zvrchu nadol, iba ak ich dvíhaš.

Milí priatelia,

Aj v čase 4. adventného týždňa nosíme v našich srdciach rôzne prosby. Okrem toho, že priatelia Cleopasa sa modlia navzájom, za čo viacerí z Vás ďakujú (!), uvádzam tri-štyri malé prosby 🙂 :

  • za pokoj v rodine,
  • za uzdravenie Zuzany,
  • za zomrelých kňazov Romana a p. Frédérica,
  • a za nemenovaného dobrodinca. Príklad. Istá nemenovaná osoba, priateľ Cleopasa, ma prosila o to, či by prostredníctvom Cleopasa nemohla pomôcť osobám v núdzi. Hľadali sme i našli – dve rodiny, ktorým táto osoba bude pomáhať počas celého roka 2022. Začala už teraz na Vianoce. V prvej rodine mamka Zuzana sama vychováva sedem dcér. V druhej rodinke mamka Monika je v permanentnej „24-hodinovej“ starostlivosti o jediného synčeka Jakubka, ktorého choroba sťažila život za ostatných 9 rokov jemu i jeho rodičom. Prosíme o modlitbu tak za tieto rodiny, ako i za tú osobu, ktorá nechce byť menovaná. Nuž opäť povzbudivý príklad toho, čo povedal Ježiš, „nech nevie ľavá ruka, čo robí pravá“, keď hovoril ako sa buduje Božie kráľovstvo nehlučným konaním dobra.

Myslím, že aj táto spoločná modlitba môže naplniť naše ruky, keď pôjdeme sa (ob)darovať k jasliam.