Vitajte

Cleopas Vás víta na svojej webstránke, ktorou informuje o podpore vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca a všetkých aktivít s ním úzko súvisiacich.

Jednou z aktivít Cleopasu bude komunikovať Vám stručne výsledky biblického výskumu – stručne a s nadšením. Cleopas rozširuje biblické poznanie a pasiu pre Písmo..