Májové prosby – aktualizované

V máji máme niekoľko prosieb. Kiežby Dobrotivý Lekár zhliadol na potreby našich priateľov a premenil vojny a bolesti tisícov na pokoj a radosť. Medzi rôznymi potrebami máme týchto osem od priateľov Cleopasa:

  • za Lucku, ktorá má od 4. do 12.5 maturitné skúšky,
  • za zlepšenie zdravotného stavu mamky Zuzany,
  • za zlepšenie zdravotného stavu mamky Magdalény,
  • za pápeža Františka, ktorý často prosí o modlitbu, za jeho zdravie,
  • za ľudí trpiacich na dôsledky vojnových či ostrých politických konfliktov (napr. Ukrajina, Nigéria, Svätá zem),
  • za 15 ročnú Viktóriu, aktuálne napojenú na pľúcnu ventiláciu a nedarí sa ju stabilizovať,
  • za sestru Evku a jej uzdravenie z neľahkej choroby,
  • za zdravie detí a dary Ducha pre Petra pri maturitách.

Známy príbeh zo Skutkov apoštolov (3,2-8), pripomína akú silu má modlitba spojená s vierou, obrátené na nášho Pána, Ježiša:

2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ 5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. 6 Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.