Slnko – symbol Zmŕtvychvstalého

Vstal z mŕtvych – náš Pán. Z toho plynie naša radosť i nádej. Slnko nám to výstižne pripomína, po noci príde deň. Mnohí však, majú temné chvíle. Prosme za tieto úmysly. Stačí sa trošku preniesť do situácie týchto ľudí a empaticky vnímať, aj to, ako nás prosia o modlitbovú pomoc. Nuž hľa, prosme:

  • za vážnu operáciu, ktorú osoba podstúpi 28.4.
  • za pani Barbaru, za ktorú sa už dlhšie modlíme. Hoci liečba rakoviny napreduje, čaká ju ďalší vážnejší zákrok.
  • aj Ivetke „zatemňuje“ dni podozrenie na onkologické ochorenie.
  • Vladimír prosí za kňazov a zasvätených, aby sme žili autenticky svoje povolanie, tak pred Pánom, ako pred sebou samými a i pred našimi bratmi a sestrami.
  • za Timoteja z Nigérie, ktorý prosí o podporu práve našu skupinu Cleopas.
  • za Katku sme sa modlili; Pán života si ju povolal k sebe, nuž nech odpočíva v pokoji – RIP.

Náš zmŕtvychvstalý Pán sa vždy vie priblížiť. Lukáš takto poukazuje na Ježišovu blízkosť medzi učeníkmi, i medzi nami: „41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.“ Ježiš žije aj dnes a trpezlivo sa k nám približuje.