Cleopas medzi vojakmi

ilustračný obrázok

S končiacim sa letom, vôbec nekončí napätie medzi národmi, ba pokračuje žiaľ už známy smrtonosný vojnový konflikt. Učeníci Božieho kráľovstva sú tiež „bojovníci“, ale iba vtedy, ak sa spôsob ich boja plne zhoduje s Ježišovým. Povedal, že keby chcel, hneď dosiahne záchranu, on však nikdy nepoužil silu proti iným. Pár prosieb má svoju naliehavosť, aj keď sú stručné. V poslednej je aj poďakovanie od jedného priateľa Cleopasa, ktorý bol na vojenskej misii a už je späť na Slovensku. Nuž teda, prosíme :

  • za kamarátku Nelly v jej novej neľahkej situácii,
  • za zdravie Kataríny v nemocnici a za tamojší pracujúci personál,
  • za múdrosť pre Zuzanu, ktorá stojí pred dôležitým rozhodnutím v práci,
  • za ukončenie vojny na Ukrajine a na iných miestach na svete, kde vládne nenávisť a zabíjanie.
  • Špeciálne poďakovanie prišlo od kňaza a vojaka Dominika. Adresuje ho všetkým tým, čo sa modlia za iných priateľov Cleopasa. Vrátil sa zo zahraničnej misii a jedným dychom dodáva aj prosbu o modlitby za iných vojakov, čo sú v zahraničí na ich misiách.

A na záver pár slov z Písma, ktoré využívajú bojové prirovnania, aby bolo zrejmé, že životný štýl kresťana vyžaduje osobný vnútorný a neustály „zápas“, ale našimi zbraňami sú skutky lásky, a teda nejde o násilie voči iným:

„Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra.“ (1Kor 9,6)

„Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.“ (2Kor 10,3)

„Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som – či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený – počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia.“ (Flp 1,27)

„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.“ (1Tim 6,12)