M

Tri ženy pod krížom

Písmeno „M“ môže odkázať aj na Máriu, Ježišovu matku, na tú, ktorá uvažovala o slove Boha, či na tú, ktorá stála verne pod krížom. Mesiac september je poznačený sviatkami Márie, našej Sedembolestnej patrónky. Pod krížom boli s ňou však aj iné ženy. Zhodou okolností dnešné prosby sú všetky za ženy, ktoré potrebujú duchovnú podporu.

  • za Stanku a jej zotavovanie,
  • za Juditu,
  • za Lindu,
  • za Gitku,
  • za Zuzanu,
  • za Juliánu,
  • za ďalšiu Zuzanu,
  • za Martinu,
  • za Júliu,
  • aj za iné priateľky Cleopasa.

Pri evanjeliu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie evanjelista Ján píše o štyroch ženách, čo stáli pod krížom: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ (19,25) Fascinujúci Caravaggio v svojom vyobrazení (pozri ilustručný obrázok) skladania Ježiša z kríža predstavil Máriu Kleopasova v hysterickom rozhadzovaní rúk (celý obrázok je tu). Či ju chcel spojiť s Kleopasom, ktorého tiež znázornil ako jedného z emauzských učeníkov, ktorý tiež rozhadzoval ruky (celý obraz tu), stojí za úvahu. Možno nás umelcovo vyobrazenie inšpiruje k úvahu, že aj my môžeme rozhodiť naše ruky pred Pánom – keď nám je ťažko.