Poďakovanie aj od Timoteja

V septembri už dorzievajú gaštany. Začína sa tiež nová príležitosť dozrievať vzdelávaním, a to nie iba pre žiakov a študentov. Poznávaniu totiž nikdy nie je dosť. Ani „modlitieb nie je nikdy dosť“, ako mi napísal jeden z podporovateľov Cleopasa. Máme výslovne iba pár prosieb, ale za pozornosť stojí dlhšie poďakovanie v závere od Timoteja.

  • Vladimír prosí za mladú rodinu s malým dieťaťom, ktorá veľmi trpí kvôli psychickému stavu manžela a sú utrápení a vysilení.
  • Iná prosba je za podpoprovateľa aktivít Cleopasa Petra a za jeho rodinu a firmu.
  • Ešte opakovaná prosba za zosnulého Radka (+ 45) a za smútiacu rodinu; čakajú na prevoz zo zahraničia domov, čo je tiež veľmi ťažké.
  • Pavol ďakuje za duchovnú podporu pre rodinu v čase, keď mu zomrel švagor Hans a jeho ostatky prevážali na Slovensko.
  • Sestry zo spoločnosti Congregatio Jesu ďakujú za modlitbovú podporu počas ich generálnej kongregácie. Na všetkých svojich dobrodincov aj ony pamätajú vo svojich modlitbách.
  • Ešte jedno poďakovanie je výslovne aj listom pre všetkých Vás, ktorí sa modlíte za priateľov Cleopasa a podporujete Cleoprojekty. Konkrétne, projekt publikovania dizertácie Timothyho Mejidu, kňaza z Nigérie, ktorý ju obhájil na Pápežskej univerzite Sv. Patriku v Írsku, si veľmi vysoko cení samotný o. Timothy. Opakovane mi prízvukoval, aby som Vám všetkých komunikoval poďakovanie. Je si veľmi dobre vedomý, že okrem finančnej podpory (na publikovanie jeho knihy) ho podporujeme aj modlitbou. V tomto zmysle píše v ostatnom mejly (5.9.2022), v ktorom Vám všetkým Timothy vyjadruje nesmiernu vďačnosť a v ktorom tiež vyjadril i túžbu, že by raz azda mohol poďakovať priateľom a členom Cleopasa osobne, fyzicky prítomný. Vaša podpora mu neustále pripomína ako sme všetci jedno v práci na Božom kráľovstve. Aj on nás všetkých nosí vo svojom srdci a v svojich modlitbách.

Na našej stránke, v časti Cleoprojektov, pod projektom Obedient in Gethsemani si môžete stiahnuť tak Timotejovu žiadosť o podporu ako i dve oficiálne a veľmi milé poďakovania od o. Timothyho.

Dear Friends of Cleopas,
I write this to thank you once more for your great support for my ongoing project of publishing my thesis, “Obedient in Gethsemane.” Blazej has been letting me know that this support is not just financial but that you have always been praying for me and the success of the project. I am very delighted and grateful to you all. How I wish I could have the opportunity, some day, to be able to thank you personally (i.e., in your physical presence). In the meantime, I continue to pray God to bless you and reward you all for this great kindness and love. You make me keep in mind more and more our oneness in working for the kingdom of God. Also, I just checked your link (https://cleopas.biblica.sk/skromne/) and I recognised my name in Slovak as Timotheja, Jesus (as o Ježišovej?), Obedient (as poslušnosti?), Gethsemane (as Getsemani). You remain forever in my mind and heart and prayers. Let us remain united in praying for each other.

Yours sincerely in Christ, Timothy.