Skromne

Lekná, podobne ako lotos, očarujú viacerými spôsobmi – krásou kvetu, vôňou, ale i tým, že kvet sa z vody dvíha a potom na noc sa zasa sťahuje. Preto sa stali už v dávnoveku symbolom nového života. V dnešných prosbách silno rezonuje odchod blízkych a smútok pozostalých. Je dobré podporiť nie iba zosnulých modlitbou k Pánovi života, či smútiacich v ich žiali, ale aj iných ktorí prosia o pomoc. Podpierame sa všetci pritom najmä vierou v nekonečnú dobrotu Pána a Darcu životu a skromne prosíme:

  • za syna Daniela;
  • za nečakane zosnulého Radka (+ 45) a za jeho manželku a dcérku a za celú ich rodinu;
  • za apoštolskú cestu pápeža Františka do Kazachstanu a za požehnanie pre všetky národy, ktoré v ňom žijú;
  • za zosnulú priateľku Cleopasa Katarínu a jej smútiacu mamku a celú smútiacu rodinu;
  • Ľudmila, priateľka Cleopasa, prosí za svoju neter i mamku siedmych detí Luciu, ktorá zomrela (+ 44 r.) včera (29.8., pamiatka smrti Jána Krstiteľa) a ktorej už predtým zomreli traja synovia, tiež za jej ubolenú smútiacu rodinu.
  • za Timotheja a za vydanie jeho práce o Ježišovej poslušnosti v Getsemani.

Prorok Ozeáš pripomína krátkosť bolesti a smrti, po ktorých raz príde PÁNOVA záchrana. Stojí za to vtlačiť si to hlboko do srdca: „1 Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. 2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem.“ (Oz 6,1-3)