Desiatok, operácia a ošetrujúci

Na ceste do Emauz (K. Schmidt-Rottluff, 1918)

Ďakujeme za podporu pani Zuzane, ktorá venuje desiatok ruženca za priateľov Claopasa. Teda aj za Stanislavu, ktorú čaká operačný zákrok. Do modlitby prosíme zahrnúť aj ošetrujúci tím na čele s primárom Tiborom. Ale aj iní zdravotnícki pracovníci prosia Cleopas o podporu v modlitbe. Rovnako prosia o modlitbu tí, ktorí začínajú pôsobiť na nových pracovných miestach.

Ľaľa, ako Tob 6,10 odkrýva možnosť dôvery v modlitbe: „Proste nebeského Pána, aby ste dosiahli milosť a spásu. Neboj sa, lebo tebe bola určená od vekov. A ty ju uzdravíš, pôjde s tebou a verím, že budeš z nej mať synov a budú tí ako bratia. Nerob si starosti!“