Neutíchajú, kým čas beží

Neutíchajú bolesti otcovi Tomášovi, ktorý je v nemocnici pred druhým zákrokom. Jóbova správa od lekárov zasiahla aj dobrú susedku, za zdravie ktorej a za zdravie jej manžela spoločne prosme. Dlhodobú liečbu podstupuje sestra Zuzana a podobne dlhodobo zápasí s chorobou aj Ľubomír. Iné dve prosby adresované priateľom Cleopasa o pomoc sa týkajú duševného zdravia dcéry hospitalizovanej s ťažkými depresiami a ocka kolegyne, ktorý je pred ťažkou operáciou. Ockovi Kataríny sa zasa po chemoterapii uľavuje. Podporme aj týchto ubolených, aby sa im s časom uľavilo. Ale tiež aj ďakujeme dobrotivému Pánovi za to, že skúšaní i skúšajúci zvládli skúšky.

Čas – chronos – každému beží rovnako. Veríme, že „príhodný čas“ – kairos – je podľa Ježišových slov tu, vždy a pre každého. Závisí na nás, či chvíle nášho života budeme prežívať vo viere v Ježišovo slovo a v jeho pomoc. Mudrc vraví: „Nepozeraj na hodiny. Rob to, čo oni robia. Idú.“ Pre sv. Pavla sú zasa čas a jeho plynutie stále nádejeplnými: „Hľa, teraz je milostivý čas (kairos), teraz je deň spásy!“ (2Kor 6,2)