Rodičovská bolesť

jedno srdce

Ani nie dvojročnú Zuzanku sužuje neľahká infekcia. Iným dvom malým súrodencom hospitalizovali maminku, ktorá sa nevládze o nich starať. Aj ju premáhajú moderné choroby. Šťastie v nešťastí je jej mamka a stará mamka dvoch dietok. Zachraňuje čo sa dá. Rodičia vedia čo je to bolesť z detí a z ich osudov. Aj oni sa spoliehajú na modlitby iných.

Tretia čerstvá prosba o pomoc v modlitbe je vážne chorého ocka. Ale aj inú pani čaká lekársky zákrok, pred ktorým má obavy.

Spoločne v Ježišovom mene môžeme pokojne prosiť o pomoc pre týchto prebolených, od Božského Ježišovho Srdca. Aj takto tvoríme srdce božieho kráľovstva.