Príprava na Petrov príchod

Po prosbe o modlitby z minulého týždňa viacerí zareagovali, že sa modlia. Veru aj to je príprava na príchod Petrovho nástupcu do našej slovenskej Cirkvi. Solidarita v modlitbe s tými, čo prosia o pomoc, formuje aj nás samých. Dvojročnej Zuzanke sa polepšilo.

Niektorí z Vás opakovane pamätajú na prosiacich. Je to povzbudivé. Tri prosby opäť sú svedectvom ako potrebujeme vzájomnú podporu. V prvej prosí rodina o to, aby si niekoho z ich rodiny povolal Pán k zasväteniu sa do Pánovej služby. V druhej prosbe prosí Martin, otec rodiny, o posvätenie času pri starostlivosti o svojho chorého synčeka. Tretia prosba je za prijatie ťažkej situácie medziľudských vzťahov. Veď viete, že oveľa väčšia je bolesť duševná a trápenie pochádzajúce z nedorozumení a neprajností.

Kiež Pán dá silu týmto, ktorí sú tiež nenápadnými priateľmi Cleopasa. „A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol“, napísal Pavol apoštol (1Kor 13,2). Nech by to bol aj alpský masív a vierou by sme ho preniesli :), nič by to neosožilo bez skutkov lásky.