Tri a jedna

Tri prosby o modlitbu sú také, ktorým každý ľahko rozumie, jedna je trochu nezvyčajná.

Sv. Jozef (Sadovská, 2021; foto M. Zajac)

Prosia o modlitbu za zdravie a Pánovu pomoc pre pani Eleonóru, pre pána Ľubomíra, a pre ocka jedného zo seminaristov. Zdravotný stav každého z nich je vážny. Druhá prosba je za Dominika, priateľa Cleopasa, a za jeho ročnú misiu v zahraničí, ktorú nedávno začal. Tretia prosba je za Vladimíra a za oživenie životnej motivácie v jeho poslaní na Slovensku.

Ešte jedna zvláštna prosba, viac z mojej strany. Týka sa publikácie, ktorá vyjde v októbri, aj vďaka podpore Cleopasa. Ide o slávnostný zborník štúdií, ktorý z vďačnosti venujeme 80-ročnému benediktínovi Georgovi Braulikovi z Viedne. V posocialistickom období pomáhal odborne a ľudsky v oblasti biblických vied, kňazským seminárom a fakultám a tiež aj viacerým konkrétnym Slovákom vo Viedni. Prosím Vás o modlitby za neho a tiež za to, aby kniha vyšla včas a aby priniesla požehnanie na tej úrovni, pre ktorú je určená. Bude prezentovaná počas slávnostnej prednášky prof. P. Braulika v Bratislave 7. októbra 2021. Medzi 13 spoluautormi tejto publikácie je aj Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Nuž, prosím, proste aj za nás kňazov. Prorok Malachiáš upozornil: „Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov“ (2,7). Nech z úst Božích poslov vychádzajú slová o poznaní Boha a jeho ciest.

Modlitba, práca a pomoc charakterizujú tieto dnešné prosby, a preto ešte raz obraz sv. Jozefa z liturgického priestoru počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne, od autorky p. Sadovskej.