Jakobovo usmernenie

Prosba o pomoc

Druhé čítanie z minulej 25. nedele mi utkvelo v pamäti. V ňom dal Jakub svoje usmernenie veriacim, keď povedal „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti (hedanais)(Jak 4,3). Uvažoval som: ak sú naše prosby orientované iba pre svoje vlastné potešenia gr. hedanais (v liturgickom preklade „náruživosti“), tak ich účinnosť je takmer nulová. Jakub nás teda usmerňuje, aby sme prosili a modlili sa viac pre potreby iných. Nás to oslobodzuje a iných povzbudzuje a veríme, že Pán neváha pomáhať.

S vedomím a vďakou, že priatelia Cleopasa prosia pomoc pre iných, predkladám to, o čo ma iní prosili. Najprv za manželský pár Júliu a Hansa. Hansa nečakane postihlo také zhoršenie zdravotného stavu, že po urgentných operáciach a pár dňoch doma, je opäť od nedele v kritickom stave v nemocnici. Potrebujú obaja modlitbu o návrat k dobrému Pánovi. Prosme aj za manžela a otca rodiny Jána, ktorý stojí pred vážnou operáciou mozgu a pred obavami ako to pôjde s jeho 4-člennou rodinou. Rovnako vo veľmi kritickom stave sa nachádza aj pani Dagmar, ktorej puknutá aneuryzma v mozgu ju uviedla do stavu, v ktorom nereaguje absolútne na nič a už iba dýcha. Prosme aj o Božiu pomoci pre Vladimíra, otca rómskej rodiny, ktorý je po havárii (ním nezapríčinenej) vo vážnom zdravotnom stave a pri tom žijú v peknom usporiadanom rodinnom živote.

Ešte pridám dve prosby o Božiu ochranu, najprv pre manželov Alžbetu a Františka, ktorí oslavujú životné jubileá a Cleopas je aj im vďačný za to, že môže jestvovať, a potom za pár Matúša a Anku, ktorí v nastávajúcu sobotu uzavrú manželstvo. A celkom na záver čerstvá správa, že malinká Ester je naďalej vo veľmi kritickom stave a stojí pred operáciou srdiečka. Rodinka veľmi pekne ďakujem za duchovnú podporu.