Dôverne s Božím slovom

Učeníčka, Ježiš a Kleofáš

Boh hovoril dávno a jedinečne prehovoril prostredníctvom Ježiša, nášho PÁNA. Stále k nám hovorí – svojím Slovom – slovom poučenia a povzbudenia, slovom pravdy a lásky, slovom potechy a radosti, slovom porozumenia a počúvania. A to aj preto, aby nám povedal, že má stále „uši“ otvorené pre nás. V Nedeľu Božieho slova máme opäť prosby a tiež i poďakovania.

  • za vnútornú silu pre Evu v zložitej manželskej a rodinnej situácii.
  • za priateľkinu dcéru vysokoškoláčku Adrianu, ktorej diagnostikovali nádor na mozgu.
  • za zdravie a Pánovu pomoc pre Janku po jej druhej operácii.
  • za laureátov Ceny Jozefa Búdu. Viac k tomu si prečítajte tu https://biblica.sk/slavnostne-vyhlasenie-cjb-2021-2022-nazivo/. Tam sa dočítate aj o možnosti sledovať online túto milú udalosť.
  • Dominika s Martinom ďakujú za modlitby za uja Ruda, ktorý bol na ARE a celkom až 62 dní v kritickej situácii ležiaci v nemocnici. Viackrát sme sa modlili za neho. Napokon ho z nemocnice prepustili a teraz je doma v oveľa lepšom zdravotnom stave.
  • Tiež každému veľká vďaka a nech Pán Vám odmení za modlitby za celotýždňovú akciu o žalmoch a modlitbe s Písmom, na ktorej sa v Dome Xaver zúčastnila deväťdesiatka ľudí.

Z básne Veršom o slove z Prológu

1 Na počiatku bolo Slovo

Boží, čisto, nie hmlovo

na počiatku sa vznášal duch

pokojne závojom jeho rúch.

2 Bolo na počiatku u Boha.

3 Všetko – vesmír, voda, obloha,

čo úžasom srdce rozohrá,

povstalo skrz neho – to bola predohra.

4 To Slovo dych života dalo;

ľudom, Životom trblietalo.

5 Dnes to Svetlo svieti

prežiari aj tmy ľudských detí.

6 Len Ján bol menovaný,

človek, Bohom poslaný,

7 svedčiť svetu, nadaný,

by verili z tmy sklamaní.

8 A hoci nebol svetlo sám,

vyznal jasne, do korán,

9 že pravé svetlo prišlo k nám,

čo hojí tmu aj ľudských rán.

10 To Slovo svitlo medzi nami;

Boh sám – čuduj sa – nepoznaný,

11 prišiel do svojej domoviny,

neprijali ho, zvalili naň viny.

12 Ak prijmeš ho, dá moc aj tebe

13 byť Božie dieťa, v jeho chlebe –

12 – ak uveríš. V jeho mene

13  nenecháš si srdce skamenené.