… ktorý sníma hriech

Tak dobrá správa v troch slovách „ktorý sníma hriech“ je motiváciou pre mnohých – dôverovať v Pána, neupínať sa príliš na seba, či vidieť ťažké chmúrne situácie z Božej perspektívy ako počiatok zrodu. A určite mnoho iných povzbudení sa v nás rodí, ak počujeme slová „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29). V tejto dôvere obraciame k nemu nasledujúcich 11 prosieb:

 • za sestru Zdenku a jej smútiacu rodinu;
 • za zdravie mamky Zuzany;
 • za dobrý priebeh pôrodu pre mamičku Hanku;
 • Alžbeta a Gabriela prosia o modlitbu za ich trojročnú neterku Emilku, ktorej práve diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu. Prosia tiež za brata Michala s manželkou Julkou, aby touto skúškou kráčali v dôvere v Otcovu pomoc;
 • za dobrú rekonvalescenciu po operácii pre Juditu;
 • podobne úpenlivo prosí aj Mirka o modlitbu za mamku Magdalénu, ktorú opäť v sužuje covid;
 • o Pánovu pomoc pre Anastáziu a za jej zdravie;
 • za dobrý priebeh biblického sústredenia v Dome Xaver, aby svetlo Božieho Ducha prenikalo všetkých účastníkov;
 • za zdarný priebeh odovzdávania Ceny Jozefa Búdu, na budúcu Nedeľu Božieho slova (22.1.2023);
 • za skúšaných i skúšajúcich;
 • a o Božiu pomoc za Mirku, v jej ťažkej zdravotnej situácii.

Evanjelista Ján rôznymi odkazmi na starozákonné state Písma vyzdvihuje spásonosnú smrť Ježiša, nášho Pána na kríži. Odkazuje nás napr. na PÁNOV príkaz o Pasche, podľa ktorého sa veľkonočný baránok, pripomínajúci oslobodenie z Egypta, mal zjesť celý a ani kosť mu nemala byť zlomená (Ex 12,46: „Musí sa zjesť v jednom a tom istom dome a nič z mäsa nesmieš vyniesť von z domu, ani mu nesmiete polámať nijakú kosť.“). Odkazom na naplnenie Písma evanjelista poukazuje na záchranný rozmer. „36 Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ 37 A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.““ (Jn 19,36-37). A to všetko pre našu záchranu.