Vytrvalosť v modlitbe

Kto by nepoznal roztrpčenie či až sklamanie na tým, keď sa po dlhej námahe po dosiahnutí stanoveného cieľa napokon nepodarí dosiahnuť ho. Aj v modlitbovom behu sa človek trénuje na dlhé trate. Nami túžený cieľ nedosahujeme. Aspoň si to myslíme. Iba pár prosieb máme na začiatku roka a konci Vianoc:

  • Sestra Lucilla prosí o modlitbu za svojho brata Daniela a jeho manželku Máriu. Od 1. 1. 2023 sú nezamestnaní. Nuž kiež by Pán pomohol nájsť si prácu.
  • Magdaléna prosí o modlitbu za všetky svoje sestry;
  • o Božiu pomoc za nemenovanú Pánoviznámu osobu, priateľku Cleopasa, ktorá celý minulý rok 2022 štedro podporovala dve rodiny;
  • za dobrodincov;
  • o pokoj na Ukrajina a o ukončenie iných vojnových konfliktov.

Na záver stojí za to pripomenúť si nekompromisný Ježišov príkaz o modlitbe v Mt 5. Dobre si všimnite : 43 Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“

K biblickým čítaniam na sviatok Zjavenie Pána viac tu.