Horčičné zrnko

Horčičné zrnko je malé. A predsa je dobre známe najmä medzi kresťanmi, vďaka Ježišovmu prirovnaniu. Práve tomuto zrnku Ježiš prirovnal nebeské kráľovstvo, aby ilustroval, že ono sa nesmierne rozmôže. Áno, aj keď sa to nezdá, ale hodnoty kráľovstva disponujú nezadržateľnou pozitívnou silou. Túto silu môžu ľudia transformovať na dobrý a krásny život. Aj modlitba za iných je prejavom tohto božského dynamizmu v nás. Môže byť malá ako horčičné zrnko, ale ak v Ježišovom mene prinesie nesmiernu úrodu. Prosme:

  • za 40 mladých birmovancov na zážitkovom tábore. Aby sa prehĺbili vo vzťahu k Bohu, učili sa vytvárať vzťahy s druhými a objavili aj niečo o sebe samých;
  • za dobrý priebeh dlhodobej liečby pátra Pia;
  • za skautov na ich letných táboroch, za tých, čo sú zodpovední za prípravy a organizáciu, za vedúcich a za vedených;
  • za vzdialenú prípravu púte seminaristov do svätej zeme;
  • za pokojné usporiadanie vzťahov v spojení so zmenami na pracovisku;
  • za tvorcov pokoja.

„Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.““ (Mt 13)