15. júl a Bazilka svätého hrobu

15. júl sa slávi ako výročný deň posviacky Baziliky Svätého hrobu, ktorá spája hlavné miesta smrti (Kalvária) a zmŕtvychvstania (Svätý hrob) Ježiša z Nazaretu, Krista a Pána. Bazilika Svätého hrobu má mimoriadne zaujímavú históriu spomedzi svetových posvätných kultových miest. (Ak chcete, trošku viac tu a tu je možnosť virtuálnej návštevy). Dnešné prosby začíname vďakou.

  • Martin ďakuje celému spoločenstvu Cleopas za modlitby za jeho rodinu a tiež za brata, ktorý zdarne promoval a tiež za dar ich rodičov, ktorí tvrdo pracovali, aby všetky štyri deti mohli mať v rukách dobré vzdelanie;
  • Zuzana ďakuje za modlitby, operácia nádoru dopadla dobre a verí, že tak pôjde aj rehabilitácia;
  • za krstné dcéry Eriku a Lucku, aby sa si našli prácu a aby ich Pán ochraňoval na ich ceste;
  • za vhodné vysporiadanie s rodinným majetkom, aby Boh dohliadol na nás;
  • za pokoj medzi národmi.

Ježiš vo svojej misijnej reči prirovnáva učeníkov k ovciam, hadom a hrdličkám. „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“ (Mt 10,16). Prirovnanie k ovciam mieri na nenásilie a odovzdanosť. Prirovnanie k hadom mieri na obozretnosť, ale nie proti iným, lež proti vlastným nesprávnym pokušeniam pri ohlasovaní. Tretie prirovnanie – k holubiciam, zvýrazňuje jednoduchosť a tiež schopnosť vyhnutia sa nebezpečenstvu.