Letné dni

Ešte stále letné dovolenkové dni mnohých tešia, či na horách, či pri mori, či doma, či s priateľmi, či pri cestovaní, či na rôznych festivaloch a pod. A aj v radosti možno pamätať na iných, ktorým dni prinášajú rôzne výzvy. Viacerým padne určite dobre modlitbová podpora. Tento týždeň máme tieto prosby:

  • za zdravie a silu pre Zuzanu;
  • za Timotheja a jeho poslanie v Írsku;
  • za zdravie a požehnanie pre o. Dušana;
  • za dobrý priebeh duchovnej obnovy učiteľov s o. Františkom;
  • za zdravie Jána, ktorý stojí pred vážnym vyšetrením, prosí jeho dcéra;
  • za dar lásky v rodine;
  • za Vaša Patejdla, „aby ho milosrdný Pán prijal k sebe; bol to geniálny hudobník a nesmierne pokorný človek“, prosí priateľka Cleopasa, ktorá ho poznala;
  • za ťažko chorú svatku Máriu, prosí Mária o pomoc v modlitbe;
  • za sponzorov, ktorých úpenlivo hľadajú organizátori katolíckeho festivalu Hontfestu. Stojí za to nahliadnuť do programu tu: www.hontfest.sk.
  • za zdravie a duchovnú silu pre Pavlínku, ktorá je na onkologickej liečbe.

Zo Žalmu 112 2 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 3 Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži. 4 Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. 5 Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.“