Po nanebovzatí so Ž 123?

Aj keď sme už po Nanebovzatí Panny Márie, teda už v druhej polovici augusta, predsa sa možno tešiť krásnemu počasiu. Kiež Pán bdie nad každým čo si potrebuje oddýchnuť a načerpať síl a inšpirácie. Stretol som známeho, ktorý bol na svetových dňoch mládeže a vrátil sa, ako povedal, „síce unavený na tele, obnovený na duši a resetovaný v myslení“. A veselo sa usmieval. Bola to pre neho obohacujúca a povzbudivá skúsenosť. Na druhej strane, mnoho ľudí má či prežíva aj ťažšie životné chvíle. Možno to vidieť z prosieb, medzi ktorými sú aj tie, čo prezrádzajú budúce udalosti:

 • za Zuzanu a jej liečebný proces;
 • za malú Máriu Karolínu a jej celkový zdravý rozvoj;
 • za pána Gustáva v čase jeho onkologickej liečby;
 • za zdravie Petra;
 • za Barbaru a Martinu;
 • za Timoteja Mejidu a jeho cestu na Slovensko;
 • za tých, čo pripravujú nový Evanjelidiár 2024 (kiež by to vyšlo podobne ako Evanjelidiár 2023);
 • za prípravy spojené s biblickým víkendom (8. – 10. decembra 2023) a za jeho účastníkov (už teraz na to myslite; viac o tom neskôr);
 • za zdravé, pokojné a požehnané dovolenkové a prázdninové dni;
 • za pokoj a vzájomnú úctu medzi národmi ale aj na našom Slovensku;
 • za dnes už zosnulého 6-ročného Matúška, za ktorého sme sa modlili a tiež o silu pre jeho rodičov.

Toto je žalm, pútnická pieseň. Celý Ž 123, stojí za to, naučiť sa ho naspamäť: 1 Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; 4 lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.“