…aj špeciálne poďakovanie

V každodenných mediálnych správach sú vždy témy týkajúce sa financií, či ziskov, strát a pod. Cleopas, ako občianske združenie, stojí na princípe dobrovoľnej pomoci a nie na princípe zisku. Tieto slová chcú iba navodiť tému vďaky. Cleopas chce špeciálne poďakovať tým, ktorí rôzne pomáhajú, aby mohol vykonávať svoju činnosť. O dnešnom poďakovaní sa dočítate nižšie. Avšak, prosíme, za tých, ktorí potrebujú podporu v ich kritických situáciách:

  • za všetkých, ktorí vedú súdne spory, aby sa stala Pravda o Živote pre nich Svetlom na ceste k spáse;
  • za Dušana – za ktorého sme sa pred týždňom modlili a ktorého si už Pán života a Otec všetkých dobier povolal k sebe; za jeho blízku smútiacu rodinu, aby ich Pán Ježiš posilňoval a bol im pomocou;
  • za Zuzanu, ktorá kvôli veľmi náročnej operácii (7.8.) musela vycestovať do Prahy a aby ju dobrotivý Pán posilňoval v každej ďalšej chvíli života. Správa aktualizovaná, stručne: Zuzka po ťažkej operácii mozgu má všetky funkcie a motoriku odskúšané – sú v poriadku. Okrem zanedbateľných bolestí, spolu s jej blízkymi veľmi ďakuje za všetky modlitby;
  • poďakovanie prišlo za modlitby za malého Maxa. Má agresívnu chorobu, ale stanovili ju ako liečiteľnú; nuž teda, prosba o modlitbu za proces jeho liečenia a za jeho rodičov zostávajú veľmi aktuálne;
  • za animátorské plánovanie, aby sme naše mládežnícke stredisko v Banskej Bystrici dobre rozbehli na začiatku nového školského roka;
  • za pána Gustáva, ktorú postupuje onkologickú liečbu;
  • za pokojné usporiadanie vzťahov v spojení so zmenami na pracovisku;
  • Cleopas chce srdečne poďakovať zvlášť ôsmim darcom, ktorí sa rozhodli venovať 2% svojich daní (z roku 2022) práve nášmu občianskemu združeniu Cleopas. Je to pre Cleopas veľkou podporou! Aj vďaka tomu môže podporovať iné Cleoprojekty. Úctivo prosíme darcov, aby sa nám, ak chcú, ozvali iba stručne (napr. na: ozcleopas @ gmail.com alebo blazejstrba @ gmail.com). Modlíme sa za nich a radi by sme im poďakovanie vyjadrili aj adresne.

V Knihe Nehemiášovej sa píše o presídľovaní ľudu z vidieka do Jeruzalema, čo určite nie je jednoduchá záležitosť. Jednako však sa našli takí, ktorí to urobili dobrovoľne a zvyšný ľud bol vďačný: „Ľud ďakoval všetkým mužom, čo sa dobrovoľne ponúkli“ (Neh 11,2). Teda, Božie slovo už v Starom zákone dobre pozná a zvlášť vyzdvihuje dobrovoľnú nezištnú pomoc.