V strede leta

Stred leta sa väčšinou spája s oddychom, dovolenkami. To neplatí pre problémy, choroby, úrazy, smrť či nový zrod života a podobné. Ako sa hovorí – „život beží ďalej“. A tak aj naše dnešné prosby sú rôzne. Môžeme ich zahrnúť pod Ježišov výrok z Mt 18,20 (zrovna na strane 31. týždňa v Evanjelidiári 2023): „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“.

  • za Dušana, ktorý má rakovinu pankreasu v pokročilom štádiu a veľmi ťažko znáša chemoterapiu;
  • Hannah prosí za zdravie vnúčatka bábätka, ktoré je nateraz ešte „pod srdcom“ maminky;
  • za Damiána na dlhej ceste;
  • za zdravotný stav a za zvládanie obáv z lekárskych vyšetrení;
  • za zdravie a požehnanie pre Dominika;
  • za zdravie a požehnanie pre sestru Joannu Vianneu;
  • za priateľov na dovolenkách;
  • za tých, ktorí sa za nás modlia;
  • za ukončenie vojny a za tvorcov pokoja.

Pri Ježišovom premenení Peter vyjadril blaženosť z toho byť s Ježišom. Kiežby tie slová mohli čaštejšie víriť v našom srdci: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17,4)