Maminky a ďakovania

Tretí týždeň februára už prišlo viacero prosieb o modlitbovú podporu. Ako vidíte, neraz sú to maminky, ktoré tiež potrebujú pomoc. Deti im ju radi venujú, lebo ich maminky im dali oveľa viac, ako deti im môžu vrátiť. Deti to vlastne „splácajú“ láskou a starostlivosťou zasa už svojim vlastným deťom či iným ľuďom; a tak sa táto nevyčerpateľná láska s časom rozmnožuje. Áno. A je zbytočné klásť medze tejto dobročinnej láske, pretečie ich a ide ďalej. Z nech vychádza aj vďačnosť, o ktorej píšete. Ak by ste mohli, prosím, spomeňte si na tieto úmysly:

  • Magdaléna veľmi prosí o modlitbu za rodiny Jurka, Jožka a Paľka a za milosť dobrej smrti pre (5 „M“:) Máriu, Magdalénu, Martu, Martušku, Magdušku a Drahoša;
  • Zuzana prosí za maminku, ktorá v stredu podstúpi vážnu operáciu na plastickej chirurgii a aby sa po operácii sa zobudila bez ujmy a aby sa to potom dobre hojilo;
  • Monika prosí za maminku Margitu, ktorá je v nemocnici so zlým krvným obrazom a zlyhávajú jej obličky;
  • Magdaléna ďakuje za nespočetné dobrodenia, ktorých sa jej dostáva, osobitne za dar zamestnania a schopnosti pracovať;
  • a opäť Magdaléna ďakuje ostatným za modlitbu za jej maminku, polepšilo sa jej;
  • za tých, ktorí strácajú nádej a istotu v svojej službe;
  • na záver – opäť prosba za trpiacich kvôli prírodným katastrofám a kvôli ľudskej zloby a násiliu.

V Kniha Sirachovcovej je veľa rôznych ponaučení. V jednom sa hovorí o starosti o matku. Nech je motiváciou pri starosti o našich blízkych: 16 Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady. 17 Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať sa bude na teba v deň súženia a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.“ (Sir 3,16-17).