Neochabovať

Bazilika Svätého hrobu

Tento druhý februárový týždeň opäť zasiahla nová prírodná katastrofa desaťtisíce ľudí v Turecku a v Sýrii. Nielen almužnou, ale aj modlitbou, či dokonca pôstom, možno vyjadriť spolupatričnosť. Tú opravdivo vidí a pozná iba nebeský Otec, ktorý všetko vidí aj v skrytosti. Pomoci sa hranice nikdy nekladú. Nuž prosíme aj za tieto prosby, medzi ktorými aj poďakovania.

  • za Ivku a jej rodinu;
  • za zdravie vnuka Miška a vnučku Simonku;
  • za zosnulého suseda a jeho manželku, trpiacu demenciou a najmä za Darinku, ktorá sa tým ocitla novej neľahkej situácii;
  • o milosť obrátenia a uzdravenia pre Lukáša a Miroslava – iba podľa Božieho plánu a za dar vďačnosti vytrvalosti rozlišovania múdrosti a modlitby pre Magdalénu;
  • za správny postoj v napätých vzťahoch a za trpezlivosť v znášaní nepríjemností a neporozumenia;
  • za mamičku Dominiku v jej stresových týždňoch a za Božiu pomoc do jej ďalších týždňov;
  • za trpiacich kvôli prírodným alebo ľudským vojenským katastrofám;
  • Alenka ďakuje za modlitby za otca Tomáša, ktorému operácia srdca dopadla dobre, pomaly sa zotavuje v nemocnici a čaká ho ešte jedna menšia operácia;
  • vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli akýmkoľvek prostriedkom k vydaniu nového čísla časopisu Studia Biblica Slovaca (viac sa dočítate o časopise ako vždy v časti Cleoprojekty – https://cleopas.biblica.sk/cleoprojekty/, resp. TU).

Ježišove slová z Horskej reči iba nás posilnia v dobrej vôli, ako vždy. Pozrite, ako Ježiš zdôrazňuje, ako treba konať dobro a pri tom neochabovať: 1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6,1-6)