Nauč nás

Mojžiš pred kríkom (Sinaj, 12. – 13. stor.)

Žalm 90 je Mojžišova modlitba. V nej modliaci sa ospevuje veľkosť stvoriteľa, neuchopiteľnosť jeho postoja k nám a napokon vyjadruje viacero prosieb. Zaujímavá je tá, vo v. 13, kde prosí o konverziu Bohu: „Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?“ Prosme, s poníženosťou, o Pánovo „obrátenie“ sa k našim predloženým potrebám:

  • za Zuzku o Pánovu pomoc v životne dôležitej fáze rozhodovania sa  múdrosť pri zvládaní náročnej pracovnej atmosféry;
  • za Magdalénu a jej zdravie;
  • za mamku Zuzanu, aby jej Pán dodal zdravia a síl;
  • za zosnulú 16-ročnú Leu a jej ubolenú osamotenú maminku;
  • za zosnulú kolegyňu Janku Hubáčekovú;
  • za pevné zdravie ducha i tela pre pani Zuzanu v jej životnom jubileu;
  • za ľudí zasväteného života, čo sa zvlášť modlia aj za potreby Cleopasa;
  • za zdravie hrdla pre tých, čo to potrebujú a o ochranu od každého zla, aj na príhovor sv. Blažeja;
  • za pokoj na Ukrajine.

Žalmista v Ž 90 prosí aj o to, aby sme sa nechali viesť len a len Božou školou, najmä keď si uvedomuje rýchlo beh dní: „10 Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame. 11 Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? 12 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. 13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. 14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.“ Žalm 90 vedie k úžasu, úvahe, vďake a prosbe