Na začiatku marca

Začiatkom marca prišlo viac prosieb a tiež aj poďakovaní. Netreba teda veľa písať, iba prosíme, ak môžete, spomnite sa na tých, čo prosia o pomoc. Tu sú prosby:

 • za mladých manželov, ktorí túžia po dieťatku;
 • za dobré zvládnutie kvalifikačnej práce;
 • za priateľku Ivanku o zdravie tela i duše;
 • za mamičku Majku, aby ju Pán posilňoval počas zostávajúcich dvoch mesiacov rizikového tehotenstva a aby sa dieťatko mohlo v zdraví narodiť;
 • za kňazov spovedníkov, aby Pán cez nich mohol rozdávať hojne svoje milosti;
 • úprimná vďaka za modlitbovú podporu;
 • za pracovníčky lekárne a za dobrý priebeh;
 • za maminku, ktorá je od Vianoc chorá a lekári nateraz nevedia pomôcť; tiež za dcéru Janu, ktorá píše, že aj „bezmocnosť bolí“ a tiež posiela piesenku tu;
 • vďaka za modlitby za maminku, ktorej pooperačná rekonvalescencia má aj pekné chvíle;
 • za priateľkinu dcéru Adrianu, ktorá bude operovaná (8.3.) na nádor v mozgu;
 • za sestru Alžbetu, ktorá sa chystá na skladanie večných sľubov v prísnej monastickej tradícii;
 • za dnes (3.3.2023) zosnulého Bohuša (54 rokov) a tiež za celú smútiacu rodinu.

Slová Žalmu 37 dýchajú kresťanským duchom: „4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. 5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. 6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. 7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.“ (37,4-7)