Pôst od seba

Je to zvláštne vyjadrenie – „pôst od seba“. Chce sa ním iba zvýrazniť, že pôst(ne obdobie) je spôsob ako obnoviť správne vzťahy, zamerať svoju pozornosť viac na blížnych. Myslí sa na obnovu vzťahov, ktoré sú živené skutočnou láskou k iným. Kiež by sa nám v tom darilo. Okrem našich pár prosieb, pamätajme aj na predchádzajúce. Opäť prišlo pár jednoduchých a úprimných „Vďaka za modlitby!“ – Vám.

  • za Martina, aby dobre obstál v skúške a dokončil potrebné práce;
  • o zdravie a Pánovu pomoc pre chorľavú mamku (77);
  • za kresťanské komunity v Sýrii;
  • za ukončenie vojny.

Izaiáš už pred 2500 rokmi opísal pôst v známej kapitole 58. Iba pár veršov z nej: „6 Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? 7 Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš? 8 Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. 9 Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“. Odmena za takýto pôst, vyjadrená v poslednej vete, nepotrebuje komentár.

Požehnaný pôst!