Nepodľahnúť

Bohorodička (detail; D. Gladišová)

Čítal som o „zákone hnilého jablka“, že zdravé sa ľahko nakazia od hnilého. Nie opačne. Mysliteľ a duchovný vodca pripomenul, že u ľudí je to veľmi podobne. Preto kresťan musí byť opatrný ako had, aby vo víre ideí a rozbúrených diskusií nepodľahol negatívnym, nesprávnym a nenávistným postojom. Aj modlitba za iných nám môže ukazovať správnejšiu cestu – cestu lásky. S poďakovaním prišli aj prosby:

  • dcéra prosí o nečakane zosnulého ocka Vincenta a za smútiacu rodinu;
  • za Magdalénu v neistote a obavách pred ťažkým stretnutím;
  • opäť dcéra prosí o modlitbu za mamku Štefániu, ktorá je vo vážnom stave v nemocnici;
  • za deti manželstiev, ktoré sú v kríze;
  • ukončenie vojny a za pokoj medzi národmi;
  • za účastníkov budúceho víkendu s Bibliou o nádeji;
  • Dominika ďakuje všetkým za modlitby.

Pavol takto začína hymnu na cestu lásky: „1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“ (1Kor 13,1-3)