Po radostnej nedeli

Cleostojan 🙂

Vaše radosť je známa, aspoň z Vašich správ to možno vyčítať. Akoby sa vo Vás odrážala Pavlova výzva k radosti (Fil 4,4). Preto s dôverou vo vzájomnú podporu predkladáme nové prosby. Sú opäť aj za ľudí, čo sú vážne chorí ale aj za iné rovnako naliehavé úmysly:

  • za pani Magdalénu a vytrvalosť v dobrom,
  • za Ivana a jeho uzdravenie,
  • za spolupracovníkov Cleopasa,
  • za uzdravenie syna Lukáša a manžela Miroslava,
  • za správne rozhodnutia,
  • za pracovníkov tlačiarne,
  • za manžela Stanislava a syna Paľka, ktorí sú vážne chorí.

Niekoľkí z Vás ďakovali priateľom Cleopasa za modlitbovú podporu – že je to pre nich veľkou vzpruhou. Kto chce, chápe, že slovo Písma – „Neste si navzájom bremená“ – je živé a účinné. Nie iba kvôli tejto solidarite sú Pavlove slová na našom Cleostojane na mobil. (Ak ste ho ešte nevideli, tak si ho môžete pozrieť napr. aj tu alebo tu.) Ale najmä kvôli tomu, že touto solidaritou, ako pokračuje Pavol vo vete, „…tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2).

Kiež by sme čím viac žili týmto Kristovým zákonom, ktorý nešíri žiadnu nenávisť a zatrpknutosť. Výzva učiť sa od pokorného a mierneho Krista je vysoko aktuálna.