Pod Tvoju ochranu

Zľadovatený kríž na Ďumbieri (2043 mnm)

Kto by nepoznal modlitbu Pod Tvoju ochranu, tak treba vedieť, že pochádza ca z 3.-4. storočia zo starobylej egyptskej Cirkvi. Už teda aspoň 1600 rokov sa utiekame pod ochranu Bohorodičky. V druhý adventný týždeň predkladáme opäť rôzne prosby za:

  • chorú mamku Boženku a jej dcéru Zdenku,
  • Katarínu v jej 32. týždni tehotenstva a aktuálne v nemocnici na udržiavaní,
  • verných spolupracovníkov Cleopasa,
  • pokoj a uzmierenie spoločenstva,
  • grafikov Karola a Jozefa, ktorí spracovávali Biblické fragmenty a Evanjelidiára 2022,
  • Mariku a jej rodinu,
  • sestry Martinu a Máriu.

Bóz vyzdvihol Rút za jej oddanú pracovitosť a dodal prosbu o ochranu: „Pán nech ti odplatí za tvoj skutok! Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel!“ (Rút 2,12). Pod ochranu PÁNOVU sa nám treba vracať.