Adventné prosby

adventný zápal…

S adventom prišli opäť správy o vďake, za spoločnú modlitbu, ktorá pomáha niesť bremeno choroby, obáv, napätia, neporozumenia, či neprijatia i nenávisti. Tak píšete.

Prišli od Vás i viaceré žiadosti o modlitby za ľudí, čo trpia aktuálne napr. onkologickými chorobami, alebo viacerí aj Covidom-19, alebo z vyčerpanosti či stiesnenosti z obáv ako ustáť ťažkosti a nelámať palicu nad sebou. Pod ochranou Božského srdca a na príhovor sv. Františka Xaverského hľa opäť sedem nových prosieb – spoločne za:

  • zdravie pre p. Eleonóru,
  • za chorých starkú Anku a ujčoka Klementa,
  • za mamku Lucku,
  • za Hanku, aby mala dosť sily a trpezlivosti v jej službe,
  • za zdravie a vytrvalosť pre Alexandru,
  • za nemenovaného ťažko chorého,
  • a tých, čo sa v adventne snažia obnoviť svoju vieru načúvaním Božiemu slovu a konkrétnymi skutkami lásky.

Zdá sa mi, že slová o prvom spoločenstve zo Skutkov apoštolov môže byť živé aj vďaka Vám: „…všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1,4) Nech Matka Božia Vás sprevádza pri rorátnych omšiach, i keď sú online.