Pod krídľami Michala

Sv. Michal

Áno, ide o Michala archanjela. Pod jeho mocnú ochranu v našej modlitbe zverme tieto prosby:

 • za zdravie Hanky v predoperačnom čase;
 • za vernosť v povolaní na novom pôsobisku pre saleziánskeho kňaza Vladimíra a za mladých, ktorí sú mu zverení;
 • za kamarátku Mariku, ktorá sa zotavuje po veľmi náročnom a komplikovaným pôrode tretieho dieťatka;
 • mamka prosí: Pane daj mi milosť nepretržitej vďačnosti nielen za dobrodenia, ale aj za utrpenie a daj, Pane, Lukášovi milosť, aby sa mu choroba utrpenie a bolesť stali požehnaním.
 • za Máriu, ktorá trpí depresiami;
 • za všetkých priateľov Cleopasa, aby nás Božie slovo viedlo ku konaniu dobra a k modlitbe za potreby mnohých našich bratov a sestier;
 • za sr. Veroniku, ktorá mala ťažký úraz a leží na ARE. O pokoj, silu a uzdravenie pre ňu a múdrosť pre celý personál, čo jej pomáha;
 • za švagra Miroslava, ktorý sa dožíva životného jubilea;
 • za tých v Kazachstane, čo pomáhajú utečencom z Ruska i za utečencov;
 • za ľudí, ktorí tvoria pokoj a pracujú na mierových misiách;
 • Stanka srdečne ďakuje priateľom Cleopasa, operácia dopadla dobre. Rekonvalescencia bude dlhá, náročná a s predpokladanými ťažkosťami. 

O Michalovi sa píše už v starozákonnej knihe proroka Daniela, viackrát. A pozrite s akou nádejou sa oddávajú v jeho pomoc „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.“ (Dn 12,1)