Pod Tvoju ochranu

Mária v tŕní (S. Köder)

„Pod Tvoju ochranu“ sú začiatočné slová nežnej pradávnej mariánskej modlitby, ktorá pochádza z Egypta z 3. storočia a ktorá vyzdvihuje ochrankyňu Máriu, ako Matku človeka Ježiša a Božieho syna. Veru, prvú októbrovú nádielku prosieb môžeme zveriť práve pod ochranu Matky Božej.

  • Za zdatný priebeh operácie Ľubomíra a pooperačné zotavovanie;
  • za zotavenie Františka po ťažkom úraze;
  • o požehnanie pre syna Miška;
  • za zdravie Evky;
  • za Božie svetlo pri výberovom konaní;
  • za Ľubomírapersonál, ktorý ho bude operovať;
  • za Gitku;
  • za sr. Editu a požehnaný čas duchovných cvičení;
  • za otecka, ktorý leží po ťažkom úraze v nemocnici a jeho stav je komplikovaný;
  • za ukončenie vojen a organizovaného násilia.

Nech sú nám slová apoštola Pavla z Listu Rimanom posilou: „15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.“ (Rim 12,15-18)

Viac k modlitbe Pod Tvoju ochranu, napr. tu.