Vody Jordánu

Vody Jordánu (Rupnik, 2003)

Vody Jordánu pôsobili uzdravujúco na Naámana Sýrskeho a stali sa i symbolom nového života, vďaka nášmu Pánovi Ježišovi. Kiež by voda Božieho uzdravenia zasiahla mnohých, za ktorých opäť viacerí prosia:

  • za zdravie Ľubomíra, ktorého zdravotný stav je vážny<
  • za Anku, ktorá je v nemocnici v komplikáciami s jej kritickým zdravotným stavom;
  • za mamičku Danielu v jej zložitej rodinnej situácii a za zdravý a priaznivý citový vývin jej adoptovaných dvojičiek;
  • za sr. Júliu počas jej duchovných cvičení;
  • za Janu v jej životnej situácii a za jej službu vo farskom spoločenstve;
  • za zdravie mamky Magdalény;
  • za Lionela, ktorý má podstúpiť vážnu operáciu;
  • za zdravotníkov, čo obetavo pomáhajú iným;
  • za ukončenie vojny na Ukrajine.

Kniha Sirachovcova pripomína, že uzdravenie je koniec koncov od Pána, od Boha života a tiež to, že lekári sú potrební, lebo „iba“ sprostredkujú to uzdravenie: 1 Maj vo vážnosti lekára, lebo ho potrebuješ, a veď ho stvoril Najvyšší (na pomoc iným). 2 Lebo uzdravenie pochádza od Boha, od kráľa dostane nejaké dary. 3 Vedomosti lekára mu pozdvihujú hlavu a veľmoži hovoria o ňom s pochvalou.“ (Sir 35,1-3). Zaiste, nejde o fatalizmus, ale iba o hlbokú vieru v Božiu pomoc a rešpekt pred kompetenciou lekárov.