Pozvánka a jesenné prosby

Prosby

Farby jesene nám môžu pripomínať Boží jas do našej všednej každodennosti. Evanjelista Lukáš tak pútavo a ľudsky predstavil Ježiša najmä pre tých, ktorí trpia všednosťou i bolesťami. Ježiš, či liečil a uzdravoval celého človeka, či sa prihováral, vždy prinášal dobrú zvesť. V tejto správe uvedieme najprv pár prosieb a slová vďaky, potom čosi z Božieho slova a na záver celkom adresná pozvánka na biblický víkend.

  • Za Eriku v jej náročnom čase;
  • za Katku, aby Pán stál pri nej, aby jej bol útechou i posilou;
  • za zosnulého p. Mathiasa, SDB i za jeho blízkych;
  • za Nelly, ktorú sužuje nepríjemná choroba a za lekárov;
  • za manželský pár v kríze ich vzťahu a za to, aby ich Pán uchránil pred rozvodom;
  • Boženka ďakuje všetkým za modlitby za uzdravenie Františka.

Takto vykreslil Ježiš Samaritána, ktorý zmenil bolesť na nádej: „33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.«“ (Lk 10,33-35)

Pozvánka

Spoločenstvo Cleopas, o.z. organizuje adventný víkend s Bibliou, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. novembra 2022 v Dome Xaver v Badíne. Pôjde o biblicko-duchovné sústredenie, v ktorom biblické prednášky budú spojené so spoločnou modlitbou, adoráciou a požehnaním adventných sviečok (ak chcete, doneste si aj veniec).

Všetky potrebné informácie si nájdete v časti Cleoprojekty, alebo TU. Kto má záujem, nech sa zaregistruje čím skôr. Kapacita je obmedzená, prihlásených je už vyše 30 ľudí.