Posledné prosby v októbri

Predstavte si, že niektorí priatelia Cleopasa napísali, že sa občas vrátia k minulým prosbám. Nie iba pozoruhodné, pekné, ale i povzbudivé. K posledným viacerým prosbám pridávam aj poďakovanie:

  • za Šimonka, ktorý je už po operácii a dobre sa zmáha;
  • za Lionela, ktorý je tiež v rekonvalescencii;
  • za Helenku v jej smútku a za jej zosnulého manžela Jána;
  • za Miroslava a stabilizovanie jeho zdravotného stavu;
  • za manželský pár v mučivej kríze;
  • za zdravie a PÁNOVU pomoc pre dcéru Máriu;
  • za zomrelého otca a dedka Pavla a za posilu smútiacej rodine;
  • za Františka, ktorý sa zotavuje po srdcovej príhode;
  • za Ľubomíru a Katarínu;
  • za pokoj medzi národmi.

V starozákonnej knihe Sirachovca stojí napísané: „Nech sa ti neťaží navštíviť chorého: pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.“ (Sir 7,39)

Adventný víkend S Bibliou o nádeji v krízových časoch sa postupne obsadzuje. Ak by niekto ešte mal záujem, je vhodné zapísať sa čím skôr.