Povolaní k Pánovi, k službe, k podpore

…voľba

Viacero prosieb prišlo i s uistením o vzájomných modlitbách. Sedem ich je:

  • Dagmar, za ktorú sme sa modlili, si PÁN povolal k sebe. RIP.
  • Hans sa pomaly dostáva z kritického stavu… Vďaka Pánovi.
  • Dcéru ocka, ktorého prosbu sme tiež spoločne prednášali, si Pán povolal zasa do jeho služby. Ďakovať nám treba.
  • Iná dcéra prosí zasa o zdravie pre svojho ocka Ondreja, ktorému diagnostikovali onkologické ochorenie. Budúcnosť sa im trochu zahmlieva.
  • A opäť dcéra s rodinou prosia za zdravie mamky Emílie, ktorej dôsledky ochorenia Covidu 19 ju veľmi vyčerpávajú. Kiežby sa neopúšťala.
  • Hedviga prosí o duchovnú podporu pre priateľku Darinku, ktorá aj po plnom zaočkovaní dostala Covid a aktuálne leží na infekčnom oddelení v BB.
  • Posledná prosba je za 11-ročného Jakubka: má dlhoročné veľké zdravotné ťažkosti, ktoré začali zo zápalu mozgových blán. Dnes potrebuje 24-hodinovú starostlivosť a aj jeho rodičia Monika a Marek potrebujú tiež veľkú posilu. Prosme ju pre všetkých od nášho Pána Ježiša.

Ďakujeme za to, že opäť si oživujete Vašu voľbu ísť cestou dobra a vzájomnej solidarity. Voľba podporiť iných v ich ťažkej chvíli premieňa napokon aj každého z nás. A predsa pamätáme i na slová Pána, že našej voľbe predchádzala jeho: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ (Jn 15,16).

Na sviatok sv. Hieronýma 30. septembra v r. 1452 bola vytlačená prvá kniha na svete – dvojzväzková Biblia nemeckého kníhtlačiara Johannesa Gutenberga.