vyčerpaní potrebujú načerpať

Milí priatelia, s vďakou za Vašu modlitbovú podporu predkladám aj prvú októbrovú nádielku prosieb.

  • Priateľka Cleopasa a mamka rodiny prosí o pomoc. Je dlhodobo a nadmieru vyčerpaná z nasadenia v práci a v službe iným. Kiež ju Pán občerství silou a pokojom.
  • Iný priateľ Cleopasa prosí o pomoc za rodinu. Manželia sú vo veľkej kríze; potrebujú nájsť opäť cestu k sebe. Odpúšťanie a porozumenie sú veľmi potrebné.
  • Prosme o pomoc za maminku Luciu. Má 2 malé deti a ona dostala agresívnu formu leukémie.
  • Jedna naliehavá prosba prišla aj o vnútorný pokoj.
  • Aktuálne Hansov stav skomplikovala náhla mozgová príhoda.
  • Prosme aj za 80-ročného benediktína P. Georga Braulika. O zdravie a vytrvalosť v dobrom.
  • Dnes posledná, siedma prosba je nezvyčajná. Avšak aj ona úzko súvisí s Cleopasom. Prosíme o modlitbové zázemie pre tvorcov a čitateľov knihy s názvom Tvoje oči videli. Ide o knihu, ktorú sme vytvorili ako poďakovanie za veľkodušnú a dlhodobú pomoc práve p. Braulikovi. Kniha bude prezentovaná vo štvrtok, na ružencovú Pannu Máriu (7.10.) v Bratislave na Bohosloveckej fakulte UK. Prídite, ak by ste boli nablízku.

Nech Matka Božia, ktorej venujeme októbrové modlitby, nám vyprosuje Pánovu ochranu. Veď sa nádejame, že ako mama je pri každom. „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19)