Prosby a Ježišova poslušnosť

Dnes máme trochu menej prosieb. Týkajú sa zdravia, prenasledovania a jedna patrí síce k nezvyčajným prosbám, ale je vlastná pre Cleopasa. Nuž teda tieto sú úmysly:

  • za prenasledovaných kresťanov, či už v Nigérii, v Mexiku, ale aj na iných miestach našej zeme.
  • za brata Ladislava, ktorého onkomarkery sú vysoké.
  • za skoré ukončenie vojny na Ukrajine.
  • Tretia prosba súvisí s ilustračným obrázkom a trošku ju priblížim. Na obrázku je fotka z Getsemenskej záhrady a tá fotka bude na obale jednej knihy. Pôjde o výskumnú prácu Nigérijčana kňaza Timoteja, ktorý sa zaoberal Ježišovou poslušnosťou najmä v tých ťažkých chvíľach v Getsemani. No a ako to súvisí s nami, s Cleopasom? Nuž Cleopas podporuje biblický výskum spojený s časopisom Studia Biblica Slovaca a tento Timotejov dlhoročný výskum bude publikovaný v našej edícii, so značnou podporou Cleopasa. Cirkev potrebuje aj takéto práce na šírenie Božieho kráľovstva. Aj keď nejde o popularizačnú literatúru, je nevyhnutné, aby sa v teológii ako vede viedli diskusie na témy späté s naším Pánom Ježišom, aj na univerzitách. Nuž spomínaný Timotej dlho pracoval na tak vznešenej téme. Kiež by bolo čím viac ľudí, ktorí aj takto oddajú svoj život šíreniu Božieho kráľovstva. Prosíme Vás o modlitby aj za túto náročnú vec, aby sa to všetko dobre a včas podarilo.

Na záver perlička o usilovnosti z Písma, z Knihy prísloví, podľa ekumenického prekladu. „Lenivec si neupečie svoj úlovok, kým vzácnym vlastníctvom človeka je usilovnosť.“ (12,27) No ako dobre vieme, usilovnosť sa meria časom. Čím dlhšie človek vydrží v dobrom a v dobrej činnosti, tým viac sa stáva usilovnejší. Nuž teda, usilovnosť rastie s časom. Treba ju však aj živiť správnou motiváciou. Viete si vymenovať aspoň tri rôzne motivácie? Tá istá Kniha prísloví pomáha aj v tomto rozlišovaní: „Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň, no kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi.“ (11,27). Nech sa Vám darí v dobrom, veď, ako povedal Ježiš „Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21,19)