Prosby podľa Zachariáša

Prišlo opäť par prosieb, s dôverou. Nuž jednoducho prosíme o solidaritu v modlitbe. Veď Ježiš nás tiež povzbudil „Proste…“:

  • za ťažko chorú 48 ročnú Lenku, ktorá sa lieči na akútnu leukémiu. Aktuálne podstupuje paliatívnu starostlivosť v Bratislave. Prosíme o uzdravenie, ale i o to aby, dokázala prijať a zvládnuť jej zverenú úlohu;
  • za otca, ktorého čaká operácia;
  • za študentov Carlosa, Jeremyho a Judyho;
  • za svätencov Adama, Otta a Jozefa;
  • Ďakujeme za modlitby za tých, čo boli operovaní v týchto dňoch a za tých, ktorí musia denne znášať bolesti a ťažkosti, o ktorých nemožno hovoriť.

Kiežby nám slová proroka Zachariáša posilňovali dôveru v nášho Boha a Pána, ktorý hojne vylieva na svojich „ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa.“ (Zach 12,10).