Po Turícach – aktualizované

Posilnení darmi a odvahou Božieho Ducha sa radi pridáme k úmyslom, za ktoré nás prosia. Opäť niektoré úmysly sú spoza našich slovenských hraníc 🙂

  • za kolegu Mirka, ktorému okrem zlomeniny diagnostikovali nádor na pankrease,
  • za Božie požehnanie a ochranu pre Majku pri jej 60. narodeninách,
  • za zdravie pre Slavomíra,
  • za mladú mamičku s Jonáškom, ktorá je ťažkej rodinnej situácii,
  • za prenasledovaných kresťanov v Nigérii a za ukončenie vojny na Ukrajine,
  • za o. Dominika na jeho misii na Cypre, kde pripravuje skupinku ôsmich mladých ľudí na birmovku a dvoch dospelých na krst,
  • za Ladislava, ktorému stúpol onko-marker, podstupuje liečbu,
  • za seminaristov, ktorí prijmú diakonskú vysviacku a za diakonov, ktorí budú zasa svätení na kňazov počas budúcich víkendov.
  • Na záver ešte srdečné poďakovanie mnohým, ktorí ste sa modlili práve za spomenutých svätencov počas práve ukončených duchovných cvičení. Bolo nám tam na Klokočove v Dome navštívenia dobre.

Ešte slovo zo Svätého Písma na záver. Ide o Pavlovo povzbudenie k intenzívnemu svedomitému životu v spoločenstve. Z Listu Kolosanom, 3,13-15: „13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!“